POUTNÍCI/PEREGRINOS/PILGRIMS

Tyto fotografie představují malou reportáž o Svatojakubské cestě. Pokusil jsem se v ní pomocí portrétů několika poutníků ukázat, jací lidé se pěšky vydávají na několikasetkilometrové štreky za vysněným cílem jménem Santiago de Compostela. Je to jen miniaturní vzorek této rozmanité komunity, který samozřejmě nemá dokonalou vypovídací hodnotu, pro malou představu však postačuje. Můžete kupříkladu vidět, že věk, pohlaví nebo národnost nerozhoduje.

Estas son fotografías que representan un pequeño reportaje sobre el Camino de Santiago. Intenté mostrar con una breve presentación a algunos peregrinos, personas que emprenden el peregrinaje de cientos de kilómetros hacia Santiago de Compostela. Es una minúscula muestra de esta comunidad tan diversa, pero suficiente para hacernos una ligera idea. Como podréis observar, no importa la nacionalidad, edad o sexo.

These photographs represent a small reportage about Saint James Way. I tried to show with help of several pilgrims' portraits what kind of people set off for several hundred kilometers of walking to their dreamed destination called Santiago de Compostela. It is just a tiny sample of this diverse comunity but big enough to give you a vague idea. As you can see at least - nationality, age or gender do not matter.

Thiérry

Thiérry je ostřílený francouzský poutník. Je důkazem, že jestliže si camino zamilujete, budete se na něj pravidelně vracet. Rovnež je dobrým příkladem člověka, který se neostýchá navázat kontakt s ostatními, což je na cestě strašně fajn, jelikož se tímto způsobem dozvíte hodně nových věcí, zažijete spoustu legrace a vůbec je pak camino úplně jiný level.

Thiérry es un peregrino con muchísima experiencia. Él es una prueba viviente de que, si te enamoras del camino, volverás. Thiérry es un buen ejemplo del peregrino que no siente vergüenza por establecer contacto con otros peregrinos o gente del lugar y eso es bueno, porque te hace conocer gente diferente y diversa información interesante, es mucho más divertido y simplemente mueve el camino a otro nivel.

Thiérry is a well experienced pilgrim. He is a living proof that if you fall in love with camino, you will be coming back. Also, he is a good example of a man who is not shy to establish contact with other pilgrims or local people which is great here on The Way because so you learn so many new things, have so much fun and camino is a whole different story for you then.

Félipe

Félipe je Španěl, který žije v Galicii, tedy v regionu, kde leží i Santiago de Compostela. Vždy je super, když máte blízko sebe místního, který vám pomůže se lépe zorientovat, dobře poradí s výběrem jídla v restauraci nebo vás zasvětí do současného místního dění. Félipe už absolvoval více různých cest a to i na kole. Oficiální pravidla ještě připouštějí jízdu na koni a prý i dopravu lodí.

Felipe es español, vive en Galicia, comunidad autónoma donde se encuentra Santiago de Compostela. Es genial cuando os acompaña una persona local, porque os ayuda a orientaros mejor, os aconseja sobre en donde se podría comer bien y también puede informaros sobre los acontecimientos actuales de la zona. Felipe ha hecho varios caminos, andando y en bicicleta. Las normas oficiales también te permiten hacerlo a caballo y algunos tramos puedes hacerlos en barco.

Félipe is Spanish who lives in Galicia, thus in the region where Santiago de Compostela is. It is always great when there is a local guy around you who can help you get oriented, helps you with choosing a good restaurant or informs you about latest news in the area. Felipe has made several caminos, walking and on bike as well. Official rules allow you to ride a horse as well and there are even some stages where you can go on a boat.

José

José je Madriďan a velký sportovec. Přestože je zvyklý běhat dlouhé tratě, říká, že camino je velmi náročné a několikrát si během letošní (a své vůbec první) cesty téměř hrábl na dno. Jinak José stejně jako Thierry a Félipe patří do početné skupiny lidí, kteří se na camino vydávají v letních měsících - je učitel.

José es madrileño y gran deportista. Aunque está acostumbrado a correr, sobre todo carreras de larga distancia, dice que el camino es muy difícil y, alguna vez durante este, su primer peregrinaje, sufrió bastante más de lo esperado. Es importante comentar que José, igual que Thierry y Felipe forman un grupo muy numeroso de peregrinos que vienen a hacer el camino en verano, los maestros.

José lives in Madrid and is a great sportsman. Although he is used to run long distances, he says that The Way is very difficult and there were times during his first pilgrimage when he was much more exhausted then he had expected. By the way, he is like Thiérry and Félipe a member of a large group of people who come to do the camino in the Summer - of teachers.

Alejandro & Dani

Důvodů proč vyrazit do Španělska šlapat kilometry na caminu existuje spousta. Jedním z nich může být přání strávit čas s někým blízkým, koho tolik během roku nevídáte. I proto přijeli Alejandro s Danim, otec a syn původem z Brazílie. Alejandro žije v hlavním městě Brasília, Dani hodně cestuje po světě, a tak zdolat více jak 800 km při společném putování byla pro ně jasná volba.

Existen muchas razones para ir a España y andar muchos kilómetros haciendo el camino. Una de estas razones puede ser el deseo de pasar más tiempo con un familiar a quien no ves durante el año. Por este motivo, Alejandro y Dani, padre e hijo brasileños, decidieron hacerlo. Alejandro vive en Brasilia y Dani viaja mucho, así que ponerse a caminar más de 800 kms juntos, no fue una decisión difícil.

There are a lot of reasons for coming to Spain and walk long kilometers on the camino. One of them might be a wish to spend some time with a familiar who you do not see unfortunatelly that often. And mainly that is why Alejandro with Dani, father and son from Brasil came. Alejandro lives in the capital Brasilia, Dani travels around the world frequently and so make together more than 800 km by foot was an easy choice for them.

Renata

Na caminu občas potkáte lidi, s kterými se nedokážete úplně dobře dorozumět, ale i tak je vám s nimi dobře a nějak si k nim najdete cestu. Renata je z Itálie a přestože hovoří víceméně pouze svou rodnou řečí a často tak přesně neví, o co jde, neubírá jí to nic na optimismu a dobré náladě a to přenáší i na ostatní.

Durante el camino, a veces, encontráis personas con las que no puedes comunicarte bien o no puedes entenderte perfectamente, pero la magia del camino hace que logres pasarlo bien con ellas, haciéndolo. Renata viene de Italia y, aunque sólo habla su lengua materna y no sabe precisar exactamente lo que sucede a su alrededor, no es motivo para que no esté llena de optimismo y buen humor que trasmite a todos los demás que caminan con ella.

On the camino, you can meet people who are quite tough to comunicate with, but still you feel great in their presence and somehow you find your way towards them. Renata is from Italy and even though she speaks more or less her maternal language only and so many times she does not know precisely what is happening around her, she does not optimism and good spirit at all and she brings it to others as well.

Rosa

Hodně lidí, možná i většina, vyráží na camino sama. Často však zakrátko najdou na pouti spřízněnou duši, s kterou se později sblíží natolik, že se stanou dobrými přáteli. Bylo tomu tak i v případě Rosy, která vyrazila bez jakéhokoliv doprovodu z Říma na svoji první svatojakubskou cestu do Španělska. Po čase se skamarádila s Renatou a byly pak dohromady nerozlučnou dvojkou...

Mucha gente, quizá la mayoría, comienza el camino sola pero no tarda mucho en encontrar una persona afín y acabar teniendo ambos una buena amistad. Este fue el caso de Rosa, que comenzó sin compañía desde Roma a su primer camino de Santiago. Pronto se encontró con Renata y, a partir de aquí, fueron compañeras inseparables.

Many people, maybe the most of them, come to the camino on their own. Often they find a soul mate on the pilgrimage and they get closer and become great friends. And this is also how it was in with Rosa who left Rome uncompanied for her very first St James Way to Spain. Soon she met Renata and later they happened to be an useparable pair...

Ángel

Ángel je úspěšný španělský podnikatel, ale kdyby vám to neřekl, tak to vůbec netušíte. S batohem na zádech a s klackem v ruce totiž vypadají všichni poutníci skoro stejně. U Ángela je také dobré zmínit, že lidé vyráží na pouť do Santiaga z různých důvodů - z náboženských, turistických, kvůli zábavě nebo také proto, že je postihla nějaká smutná osobní událost. Někdy je to opravdu dojemné, proč lidé jdou do Santiaga - v Ángelově případě byla hlavním důvodem ztráta jeho otce.

Ángel es un empresario de éxito, pero si no lo hubiese dicho, nadie se daría cuenta. Con una mochila a la espalda y con un palo en la mano, todos los peregrinos parecen iguales. Hablando de Ángel, conviene decir que la gente viene a hacer el camino de Santiago por diversos motivos: religiosos, turísticos, por diversión o porque les ha pasado un trágico suceso. Es muy emotivo, en verdad, ver el porqué los peregrinos hacen el camino de Santiago - para Ángel fue el fallecimiento de su padre.

Ángel is a successful enterpreneur but if he did not tell you, you would not know. With a backpack on the back and with a wooden stick in the hand all pilgrims look almost the same. It is good to mention that people do the Way for many motives - religious, touristic, for fun or for example for a difficult personal moment in their lives. Sometimes it is really touching to see why people go walking to Santiago - in Agel's case the main reason was decease of his father.

Juan & Benjamín

Juan s Benjamínem jsou další dvojicí otec-syn a opět z Jižní Ameriky, tentokrát z daleké Patagonie v Argentině. Po fotbalovém mistrovství v Rusku se rozhodli prodloužit si pobyt v Evropě a absolvovat pouť do Santiaga de Compostela. Benjamínovi je pouze 18 let. I tak mladé lidi můžete na caminu potkat. Obecně totiž platí, že se pouti účastní i hodně studentů.

Juan y Benjamín son otra pareja padre-hijo de América del Sur, en este caso, desde la lejana Patagonia en Argentina. Después del mundial de fútbol, en Rusia, decidieron prolongar su estancia en Europa y emprender su peregrinaje a Santiago de Compostela. Benjamín tiene 18 años. Como veis, podéis encontrar gente joven por el camino. En general, muchos estudiantes hacen el camino de Santiago.

Juan with Benjamín are another couple father and son and again from South America, this time from far away from Patagonia in Argentina. After attending football world cup in Russia, they decided to make their stay in Europe even longer and do pilgrimage to Santiago de Compostela. Benjamin is only 18 years old. As you see, you can meet youn people on the Way. In general, many students do the camino.

Santiago

Těžko můžete mít lepší jméno pro tuto pouť než Santiago. Pochází z regionu Rioja v severozápadním Španělsku a na cestu vyrazil prakticky od hranic s Francií. Je to obdivuhodný výkon na pána, kterému je 73 let. Často zde na příkladu podobných lidí zjistíte, že lidské možnosti přesahují naše očekávání.

Es difícil tener un mejor nombre para un peregrinaje como el que tiene Santiago. Viene desde La Rioja, del noreste de España, y comenzó el camino desde la frontera con Francia. Rendimiento admirable para un señor de 73 años. Muchas veces, con ejemplos como el de Santiago nos damos cuenta de que las posibilidades humanas sobrepasan nuestras expectativas.

It is difficult to have a better name for this pilgrimage than Santiago has. He comes from La Rioja, whis is a region in the northeast Spain. He started his way almost on the frontier with France. It is an astonishing achievement for a man of 73 years. Many times with an example of such persons as Santiago you find out that human possiblities surpass our expectations.