VÝLOV BOHDANEČSKÉHO RYBNÍKA

Výlov Bohdanečského rybníka je každoročně velká událost. Lopotící se rybáři a kádě plné kaprů, amurů a štik dokáží přilákat zástupy nejen místních lidí ale i zvědavce z okolních obcí a nedalekých Pardubic.